144 - راى رفع حيرت از جامعه شيعى علما و اصحاب چه كارهايى انجام دادند؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ولادت امام مهدی علیه السلام
شكى نيست كه بعد از غيبت امام مهدى عليه السلام حيرت و شك جامعه شيعى را در سطح عوام مردم فرا گرفت ، زيرا آنان امام خود را نمى ديدند ولى با فداكارى و تبليغ علما و اصحاب اين حيرت برداشته شد. از جمله كارهايى كه در اين مدت انجام گرفت تاءليف كتاب هايى متناسب با وضع موجود در جهت رفع حيرت بود كه از آن جمله مى توان به اين كتاب ها اشاره نمود:
1- كتاب((الغيبة))از محمد بن ابراهيم نعمانى كه بين سال 333 تا 342 هجرى تاءليف يافته است .
2- كتاب((الامامة و التبصرة من الحيرة))از على بن بابويه قمى (م 329 ه‍).
3- كتاب((اكمال الدين و اتمام النعمة))از محمد على بن بابويه (م 386 ه‍)
4- كتاب((الغيبة))از شيخ طوسى (م 460 ه‍)
و ديگر كتاب ها
على بن بابويه در مورد كتاب خود مى گويد:((... من در اين كتاب اخبارى را جمع نمودم كه مى تواند حيرت را بر طرف سازد ...)). (431)

431- الامامة و التبصرة ، ص 9
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن