149 - گر موضوع مهدويت حضرت مهدى عليه السلام واضح بوده چرا عده اى به مهدويت غير او معتقد شدند؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ولادت امام مهدی علیه السلام
احمد كاتب مى گويد:((اگر مهدويت حضرت مهدى عليه السلام واضح بوده چرا قبل از ولادت حضرت مهدى عليه السلام گروهى قائل به مهدويت امام على عليه السلام يا فرزندش محمد بن حنفيه و نفس زكيه و امام صادق عليه السلام و امام كاظم عليه السلام و سيد محمد فرزند امام هادى عليه السلام و حتى امام عسكرى عليه السلام شدند؟))
پاسخ :
1- اگر چه در برخى از احاديثى كه از جانب رسول خدا صلى الله عليه و آله و اهل بيت او درباره خروج مهدى عليه السلام وارد شده تصريح شده كه او قطعا فرزند امام عسكرى عليه السلام امام يازدهم است ، ولى برخى هنگامى كه ظلم و تجاوز را زياد مى ديدند و از طرفى همه اهل بيت را هدايت شده و هادى مى دانستند ، گاهى به اميد اينكه يكى از اهل بيت ، مهدى امت است به سراغ او مى آمدند و ادعاى مهدويت در حق او مى كردند و جماعتى را نيز به دنبال خود مى كشيدند. اين افراد غالبا از انسان هاى ساده انديش و جاهل بودند و در برخى از موارد مساءله سياسى نيز در اين ادعا دخالت داشته است .
2- كسانى كه چنين ادعايى داشته اند هرگز دوام نياورده و بعد از مدت كوتاهى به جرگه عموم شيعيان پيوسته و يا منقرض شده اند.
3- ميزان در عقيده يك مذهب ، نظر غالب افراد و علماى آن مذهب است . و مى دانيم كه عقيده به مهدويت حضرت مهدى عليه السلام فرزند امام عسكرى عليه السلام عقيده قريب به اتفاق شيعيان به حساب مى آيد.
4- در برخى از موارد كه گروهى قائل به مهدويت غير از حضرت مهدى عليه السلام شدند به جهت شبهه اى بوده كه براى آنها پديد آمده است ؛ زيرا موقعيت آن عصر چنين حيرت و ترديدى را اقتضا داشته است اگر چه اين حيرت نيز بعد از مدت كوتاهى برطرف گشت .


منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن