151 - آيا نص متواتر بر امامت امام زمان عليه السلام از امام عسكرى عليه السلام رسيده است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ولادت امام مهدی علیه السلام
براى اثبات امامت امام زمان عليه السلام از راه هاى مختلف مى توان وارد شد و به نتيجه قطعى و مطلوب در اين مساءله رسيد اين بحث در رابطه با امامت همه امامان مطرح است .
1- همان گونه كه اشاره شد از طريق امام عسكرى عليه السلام نصوص متعدى صحيح السند در امر امامت فرزندش رسيده است .
2- اگر چه در باب اصل امامت و اينكه زمين هرگز از حجت خالى نيست احتياج به ادله قطعى و يقينى است ولى در بحث اينكه امام بعدى كيست از آن جهت كه موضوع خارجى است خبر واحد صحيح السند كافى است .
3- همان گونه كه قبلا نيز اشاره شد نصوص فراوان و در حد تواتر از پيامبر صلى الله عليه و آله و هر يك از امامان عليهم السلام در اين رابطه وارد شده است .
4- همان گونه كه يكى از راه هاى اثبات نبوت بلكه عمده ترين راه آن اعجاز است در مورد اثبات امامت نيز از اين راه مى توانيم امامت هر يك از امامان را به اثبات برسانيم ، زيرا نص خاص از جانب امام قبل بر امام بعد موضوعيت ندارد بلكه نص ، راهى براى اثبات امامت امام بعد است .
5- بر فرض اينكه نصوص وارده درباره برخى از ائمه خبر واحد باشند ولى با قرائن خارجى كه اين گونه روايات به همراه دارند ما را به قطع و اطمينان به مفاد آنها مى رسانند ، همانند اقبال شيعه و اجماع اصحاب اماميه بر امامت شخص خاص با در نظر گرفتن اين نكته كه وضعيت خاص سياسى و فشارهاى شديدى كه از ناحيه حكام بنى اميه و بنى عباس بر شيعيان و پيروان اهل بيت و تابعان آنها وارد مى شد چنين وضعى را اقتضا داشته است .
6- با بررسى تمام جوانب موضوع ، اعم از رواياتى كه از امام عسكرى عليه السلام در باب امامت فرزندش ‍ امام مهدى عليه السلام رسيده و نيز رواياتى كه از جانب پيامبر صلى الله عليه و آله و هر يك از امامان وارد شده و نيز معجزاتى كه از حضرت مهدى عليه السلام صادر شده و قرائن خارجى ديگر پى خواهيم برد كه مساءله امامت حضرت مهدى عليه السلام از راه تواتر قابل اثبات است .

منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن