154 - حكم كسى كه ايمان به ولادت امام مهدى عليه السلام ندارد چيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ولادت امام مهدی علیه السلام
از آنجا كه ولادت و وجود حضرت مهدى عليه السلام مبناى شيعه در طول تاريخ بوده و به تعبيرى ضرورت مذهب به حساب مى آمده است و لذا اجماع شيعه از عوام و خواص بر آن بوده است ، بدين جهت كسى كه منكر ولادت و وجود امام مهدى عليه السلام است از تشيع و جامعه شيعى خارجى مى شود ، گر چه براى خود ادله اى وهمى ذكر كند زير امر ضرورى خود بهترين دليل بر اثبات آن است .
بلكه بالاترين از اين مطابق راى متقدمين و متاخرين از علماى اماميه كه امامت را از اصول دين مى دانند ، كسى كه منكر امامت و وجود امام معصوم در برهه اى از زمان باشد از دين خارج است ، گر جه در ظاهر حكم به اسلام او مى شود ، همان گونه كه چنين حكمى درباره اهل سنت صادق است .


منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن