156 - چه كسانى در مدت پنج سال آخر حيات امام عسكرى عليه السلام امام زمان عليه السلام را ديده اند؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ولادت امام مهدی علیه السلام
در مورد اين سؤال مى توان به اسامى عده اى اشاره كرد:
1- محمد بن عثمان عمرى با چهل نفر. (469)
2- ابوهارون . (470)
3- يعقوب بن منقوش . (471)
4- عمرو اهوازى . (472)
5- حكيمه دختر امام جواد عليه السلام . (473)
6- محمد بن اسماعيل بن موسى بن جعفر. (474)
7- ابو نصر ظريف خادم . (475)
8- ابوعلى بن مطهر. (476)
9- عقيد خادم و اسماعيل بن على نوبختى . (477)
10- نسيم ، خادم امام عسكرى عليه السلام . (478)
11- اصحاب امام عسكرى عليه السلام . (479)
12- مردى از فارس . (480)
13- ابو عمرو. (481)
14- ابراهيم بن عبده نيشابورى و خادمش . (482)
15- رشيق صاحب مادراى . (483)
16- كامل بن ابراهيم مدنى . (484)
17- احمد بن اسحاق قمى . (485)

469- كمال الدين ، ص 435. بحارالانوار ، ج 52 ، ص 25 ، ح 19.
470- كمال الدين ، ص 434. بحارالانوار ، ج 52 ، ص 25 ، ح 18.
471- كمال الدين ، ص 436. بحارالانوار ، ج 52 ، ص 25 ، ح 17.
472- الارشاد ، ج 2 ، ص 353؛ كافى ، ج 1 ص 332.
473- الارشاد ، ج 2 ، ص 351.
474- الارشاد ، ج 2 ، ص 351.
475- الارشاد ، ج 2 ، ص 354.
476- الارشاد ، ج 2 ، ص 352. 477- الغيبة ، طوسى ، ص 271 - 273. بحارالانوار ، ج 52 ، ص 16.
478- كمال الدين ، ص 441.
479- كمال الدين ، ص 431. بحارالانوار ، ج 51 ، ص 5.
480- كافى ، ج 1 ، ص 329 ، ح 6.
481- كافى ، ج 1 ، ص 329 ، ح 1.
482- كافى ، ج 1 ، ص 331 ، ح 6.
483- الغيبة ، طوسى ، ص 248 - 250. بحارالانوار ، ج 52 ، ح 36.
484- الغيبة ، طوسى ، ص 246.
485- كمال الدين ، ص 384. بحارالانوار ، ج 52 ، ص 23.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن