159 - آيا جعفر عموى امام مهدى عليه السلام منكر ولادت ايشان بوده است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ولادت امام مهدی علیه السلام
جعفر اگر چه انكار چنين مطلبى را داشته است ، ولى از جهاتى نمى توان به انكار او توجه نمود:
1- با ادله متقن ولادت حضرت مهدى عليه السلام به اثبات رسيده است .
2- اتفاق امت بر آن است كه جعفر معصوم نبوده است ، بلكه از جمله مردم عادى بوده كه در او احتمال گمراهى و يا سهو و اشتباه رواست . همان گونه كه برخى از فرزندان يعقوب به گمراهى كشيده شدند.
3- از برخى اخبار استفاده مى شود كه جعفر به سبب انحراف و گمراهى كه داشت ادعاى دروغين عدم ولادت فرزند براى امام عسكرى عليه السلام نمود.
4- نهايت چيزى را كه از روى احتياط مى توان گفت اينكه : از آنجا كه او كشش و قابليت و تحمل خبر ولادت حضرت مهدى عليه السلام را نداشته امام عسكرى عليه السلام فرزندش را به او نشان نداده است . و لذا از آن بى اطلاع بوده است .


منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن