201 - برهان تقابل قطبين چگونه بر وجود امام زمان عليه السلام دلالت دارند؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه عقل
اين برهان را با دو مقدمه بيان مى كنيم :
الف : خداوند متعال تجليات جمالى و جلالى دارد و در الوهيت و تجليات و صفات خود كامل است .
ب : به مقتضاى تقابل بين قطبين و محاذات بين قطب الوهيت و تجلى تام و بين قطب عبوديت و متجلى و مجلاى تام و لزوم سنخيت بين اين دو ، لازم است كه در روى زمين انسان كامل در عبوديت و متجليات الهى موجود باشد تا تجلى اتم بدون مجلاى اتم لازم نيايد. و اين انسان كامل كسى غير از حجت خدا و خليفه و ولى او نيست كه در اصطلاح فلسفه اشراقيون از او به((كلمه قدسيه الهيه))تعبير شده و در فلسفه مشائيون از او به((عقل دهم))تعبير مى شود. و اوست كه چگونگى خضوع و عبادت مناسب با شان و مرتبه خداوند را مى داند و به آن عمل مى كند و چنين كسى جز ضرت حجة بن الحسن المهدى عليه السلام در اين زمان نيست .

منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن