214 - آيه((صادقين))چگونه بر وجود امام زمان عليه السلام دلالت دارد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن
خداوند متعال مى فرمايد:يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين(640) ؛((اى مومنين تقوا پيشه كرده و همراه با صادقين باشيد.))
مقصود از صادقين در آيه برخى از مومنين است نه جميع آنان حال اين بعض چه خصوصياتى بايد داشته باشد؟
از خود آيه استفاده مى شود كه مقصود به صادقين كسانى هستند كه صادق على الاطلاق هستند و لذا على الاطلاق امر به اطاعت آنها شده است تا افراد مطيع با اقتدا و هدايت از آنها به حق و حقيقت و سعادت نايل آيند. نتيجه اينكه :((صادقين))در آيه همان حاملان وحى و خلفاى رسول و امينان شرع و حاميان دين و ائمه هدايت و چراغ هاى هدايتند ، كسانى كه خداوند رجس و پليدى را از آنان دور كرده و از هر عيب و نقصى پاكشان كرده است . و اينان كسانى غير از اهل بيت عصمت و طهارت پيامبر صلى الله عليه و آله نيستند كه اول آنها امير المومنين على بن ابى طالب عليه السلام و آخر آنها مهدى عليه السلام است .
فخر رازى از آيه فوق استفاده عصمت كرده و مى گويد:((از اين آيه استفاده مى شود كه در هر زمان بايد صادقين معصوم موجود باشند ...)). (641)
كلينى به سند خود از بريد بن معاويه عجلى نقل كرده كه از امام باقر عليه السلام درباره آيه ؛اتقوا الله و كونوا مع الصادقينسؤال كردم ؟ حضرت فرمود:ايانا عنى(642) ؛((ما را قصد كرده است .))
و نيز به سند خود از امام رضا عليه السلام در ذيل آيه فوق نقل كرده كه فرمود:الصادقون هم الائمة(643) ؛((صادقين همان ائمه اند ...)).
حاكم حسكانى حنفى به سند خود از عبدالله بن عمر در تفسير آيه فوق نقل كرده كه مقصود از آن محمد و اهل بيت اوست . (644)
سبط بن جوزى از قول علما در تفسير آيه فوق نقل كرده كه مقصود از آيه اين است كه با على و اهل بيتش ‍ باشيد. (645)

640- سوره توبه ، آيه 119.
641- تفسير فخر رازى ، ج 16 ، ص 220.
642- كافى ، ج 1 ، ص 208.
643- كافى ، ج 1 ، ص 208.
644- شواهد التنزيل ، ج 1 ، ص 345.
645- تذكرة الخواص ، ص 16.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن