215 - آيه((اولى الامر))چگونه بر وجود امام زمان عليه السلام دلالت دارد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن
خداوند متعال مى فرمايد:اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم(646) ؛((خدا و رسول و صاحبان امرى را كه از ميان خود شماست اطاعت كنيد.))
از آيه فوق به خوبى استفاده مى شود كه در هر عصر و زمانى بايد امام معصومى در قيد حيات باشد ، او را اطاعت نمايم ، اطاعتى كه همانند اطاعت خداوند است .
مقصود از((اولى الامر))در آيه فوق همان صاحبان شاءن و امر و نهى است كسانى كه امور مردم در اختيار آنان است و آنان غير از معصومين كسانى ديگر نيستند زيرا آيه دلالت بر وجوب اطاعت به طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطى دارد و اين مستلزم عصمت آنان است و گرنه منجر به تناقض مى شود ، به جهت آنكه اطاعت خدا و رسول بدون هيچ قيد و شرطى واجب است ، حال اگر اولى الامر معصوم نباشند و در برخى از موارد اشتباه يا سهو و نسيان داشته باشند و در عين حال اطاعت آنها به طور مطلق واجب باشد مستلزم تناقض در وجوب اطاعت است . نتيجه اينكه مقصود از((اولى الامر))در آيه ، معصومين است كه در هر زمان بايد فردى از آنها باشد تا اطاعت گردد ، و در اين زمان كسى جز امام زمان عليه السلام نيست .
از جمله روايات متواترى كه انطباق آيه فوق را بر اهل بيت عليهم السلام تاءييد مى كند حديث معروف((ثقلين))است ؛ زير پيامبر صلى الله عليه و آله در آن حديث امر به اطاعت از كتاب و عترت و اهل بيت معصوم خود كرده كه همان((اولواالامر))در آيه فوق هستند و در آن نيز امر به اطاعت مطلق كرده است .
و نيز آيه شريفهانما انت منذر و لكل قوم هاد(647) ؛ و احاديث((دوازده خليفه))نيز بر اين برداشت از آيه فوق دلالت دارد. به همين جهت است كه برخى از علماى اهل سنت نيز قائل به نزول آيه فوق در شان اهل بيت عليهم السلام شده اند از قبيل :
1- ابن حيان اندلسى . (648)
2- نيشابورى . (649)
3- محمد صالح كشفى ترمذى . (650)
4- قندوزى حنفى . (651)
5- حموينى شافعى . (652)
6- حاكم حسكانى . (653)
حاكم حسكانى به سندش از مجاهد در تفسير آيه فوق نقل كرده كه اين آيه در شان امير المومنين عليه السلام نازل شد هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله او را جانشين خود در مدينه قرار داد

646- سوره نساء ، آيه 59.
647- سوره رعد ، آيه 7.
648- البحر المحيط ، ج 3 ، ص 278.
649- حاشيه جامع البيان طبرى ، ج 5 ، ص 208.
650- المناقب المرتضوى ، ص 56.
651- ينابيع المودة ، ص 134.
652- فرائد السمطين ، ج 1 ، ص 314.
653- شواهد التنزيل ، ج 3 ، ص 1200.
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن