217 - ابواب حديثى كه دلالت بر وجود امام مهدى عليه السلام دارد كدام است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون وجود امام مهدى عليه السلام در روايات شيعه
در مصادر حديثى شيعه ابوابى به چشم مى خورد با روايات فراوان كه هر كدام دلالت صريح يا ضمنى يا التزامى بر ولادت و وجود امام مهدى عليه السلام دارد و تعداد زيادى از آنها صحيح السند است . اينك تنها به اين ابواب به صورت فهرست وار اشاره مى كنيم :
1- حجت بر خلق تنها توسط امام قائم است . در ذيل اين باب ده ها روايات وجود دارد كه برخى از سندها صحيح است . (654)
2- ائمه اركان زمين هستند. (655)
3- براى هر زمانى هدايت گرى است . (656)
4- ائمه واليان امر خدايند. (657)
5- امام مايه حيات مردم است . (658)
6- احاديث غيبت : ده ها روايت در مصادر حديثى وجود دارد كه دلالت بر اصل غيبت دارد و تعداد بسيارى از آنها صحيح السند است . رواياتى كه كلينى و ديگران در كتاب هاى حديثى خود نقل كرده اند. (659)
ابن فارس مى گويد:((ماده (غيب ) اصل صحيحى است كه دلالت بر مستور بودن شى ء از چشم ها دارد)). (660)
فيومى مى گويد:((ماده غيبت به معناى دور شدن شى ء است ...)). (661)
7- احاديثى كه دلالت بر وجود دو غيبت براى حضرت مهدى عليه السلام دارد (ده حديث ).
8- احاديثى كه دلالت دارد بر اينكه غيبت او طولانى است (نود و يك حديث ).
9- رواياتى كه دلالت بر علت غيبت دارد (هفت حديث ).
10- روايتى كه دلالت بر فوايد وجود او انتفاع مردم در عصر غيبت از حضرت دارد (هفت حديث ).
11- رواياتى كه دلالت بر طول عمر او دارد (سيصد و هيجده حديث ).
12- رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه او دائما در سن جوانى است (هشت حديث ).
13- رواياتى كه بر فضيلت ايمان به آن حضرت در عصر غيبت دلالت دارد. (بيست و سه حديث ).

654- كافى ، ج 1 ، ص 177 ، ح 1 و 2 و 4 و ... ؛ كمال الدين ، ج 1 ، ص 220؛ و ... .
655- كافى ، ج 1 ، ص 197 ، ح 2.
656- كافى ، ج 1 ، ص 191 و 192 ، ح 1 و 2 و 3.
657- كافى ، ص 193 ، ح 6.
658- كافى ، ص 203 ، ح 2.
659- كافى ، ج 1 ، ص 336 ، ح 4 و 8 و 10 و 15 و 18؛ كمال الدين ، ج 2 ، ص 480؛ و ... .
660- معجم مقاييس اللغه ، ماده غيب .
661- مصباح المنير ، ماده غيب .
منبع :موعود شناسی وپاسخ به شبهات
نویسنده: علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن