سفيران

252 - سفير اول امام مهدى عليه السلام چه كسى بوده و چه موقعيتى داشته است ؟
موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون سفيران

سفير اول امام مهدى عليه السلام ابو عمرو عثمان بن سعيد عمرى است . او به جهت شناخته نشدن به شغل روغن فروشى روى آورد. در مصادر تاريخى سخن از سال ولادت و و وفات او به ميان نيامده است ، و تنها اسم او براى اولين بار به عنوان وكيل خاص امام هادى عليه السلام برده شده است .
او بعد از شهادت امام هادى عليه السلام وكيل خاص از طرف امام عسكرى عليه السلام شد. آن حضرت نيز او را در مناسبت هاى مختلف مورد مدح و ستايش خود قرار مى داد. از جمله آن كه در حق او فرمود:هذا ابو عمرو الثقة الامين ، ثقة الماضى و ثقتى فى المحيى و الممات ، فما قاله لكم فعنى يقوله ، و ما ادى اليكم فعنى يوديه(722) ؛((اين ابو عمرو ثقه و امين است ، مورد اطمينان گذشتگان و مورد اطمينان من در حيات و بعد از حيات من است ، هر آن چه براى شما مى گويد از من است و آنچه به شما مى رساند از جانب من مى باشد.))
در مجلسى كه او با چهل نفر از شيعيان امام عسكرى عليه السلام بودند ، حضرت فرزند خود مهدى را به او نشان داد و بر امامت و غيبت او تصريح نمود ، و درباره وكالت او فرمود:((هر آن چه عثمان (بن سعيد) مى گويد قبول كنيد ...)). (723)
هنگام شهادت امام عسكرى عليه السلام در سال 260 هجرى ، در تغسيل حضرت حاضر بود و تمام امور ايشان را به عهده داشت . (724)
ممكن است كه اين عمل را اين گونه توجيه نماييم كه او در ظاهر ، عمل تغسيل را انجام داده تا امر بر حاكمان ظلم مشتبه گردد و گر نه مطابق برخى روايات امر تغسيل و تكفين امام بر عهده امام است . عثمان بن سعيد بعد از شهادت امام عسكرى عليه السلام به تصريح آن حضرت و نص امام مهدى عليه السلام هنگام ورود قمى ها به سامرا ، سفير اول آن حضرت شد ، و از آن موقع به انجام وظايف خود پرداخت ، تا آنكه وقت وفاتش رسيد. فرزندش ابو جعفر محمد بن عثمان متولى تجهيز او شد و در جانب غربى بغداد به خاك سپرده شد. (725)
بعد از وفات عثمان بن سعيد از ناحيه مقدسه نامه اى صادر شد و حضرت در آن نامه با تسليت به فرزندش ‍ محمد او را به سفارت خود منصوب گردانيد. (726)

پاورقی ها
722- الغيبة ، طوسى ، ص 354؛ بحارالانوار ، ج 51 ، ص 344.
723- بحارالانوار ، ج 51 ، ص 346 ، ح 1.
724- الغيبة ، طوسى ، ص 356.
725- بحارالانوار ، ج 51 ، ص 350 ، ح 3.
726- الغيبة ، طوسى ، ص 361؛ كمال الدين ، ص 510؛ بحارالانوار ، ج 51 ، ص 348.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن