253 - آيا روايتى كه تصريح به سفارت عثمان بن سعيد دارد ، ضعيف السند نيست ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون سفيران

احمد كاتب مى گويد: روايتى كه نص صريح در اعلام امام عسكرى عليه السلام بر سفارت عثمان بن سعيد از طرف امام مهدى عليه السلام است از حيث سند ضعيف مى باشد؛ زيرا در سند آن ، جعفر بن محمد بن مالك فرازى است كه نجاشى و ابن الغضائرى او را تكذيب نموده اند.
پاسخ :
1- جعفر بن محمد بن مالك را شيخ طوسى رحمة الله عليه توثيق نموده است . و تضعيف او از كتاب ابن الغضائرى منشا شده كه اين كتاب نزد مشهور علماى اماميه به اثبات نرسيده است .
2- شيخ طوسى رحمة الله عليه در كتاب((الغيبة))به سند اعلايى از بزرگان طايفه از احمد بن اسحاق قمى مساءله توكيل نايب دوم و پدرش را روايت كرده است . (727)
3- شيعه در مساءله امامت و سفارت دقت زيادى به كار برده و به مجرد ادعاى شخصى بر سفارت حرف او را تصديق نمى كرده است ، و لذا با مدعيان دروغين سفارت شديدا به مقابله پرداخته است .

727- الغيبة ، طوسى ، ص 359 و 360.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن