254 - آيا موضوع غيبت امام زمان عليه السلام ساخته عثمان بن سعيد است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون سفيران

برخى مى گويند موضوع غيبت امام زمان عليه السلام ساخته برخى از اصحاب خصوصا عثمان بن سعيد (نايب اول امام زمان عليه السلام ) است .
پاسخ : اول كسى كه به موضوع غيبت امام زمان عليه السلام اشاره كرد رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و سپس امير المومنين عليه السلام و ساير امامان بوده است . آنان غيبت او را پيش بينى كرده و وقوع آن را به مردم گوشزد كرده اند.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:((سوگند به خدايى كه مرا براى بشارت برانگيخت ، قائم فرزندان من بر طبق عهدى كه به او مى رسد غايب مى شود ، به طورى كه بيشتر مردم خواهند گفت : خداوند به آل محمد نيازى ندارد و ديگران در اصل تولد او شك مى كنند ، پس هر كس زمان غيبت را درك كرد بايد دينش را نگهدارى كند ...))(728)
اصبغ بن نباته از امير المومنين عليه السلام نقل كرده كه فرمود:((آگاه باشيد كه آن جناب به طورى غايب مى شود كه شخص نادان خواهد گفت خدا به آل محمد احتياجى ندارد)). (729)
امام صادق عليه السلام فرمود((اگر خبر غيبت امام خود را شنيديد انكار نكنيد)). (730)
لذا موضوع غيبت امام زمان عليه السلام آن چنان بين شيعيان شايع و رايج بود كه شعرا در شعرهايشان و مولفان در كتاب ها به آن پرداخته اند. از جمله كسانى كه قبل از ولادت امام زمان عليه السلام در مورد غيبت حضرت مهدى عليه السلام تاءليف داشته اند عبارتند از:
1- على بن حسن بن محمد طائى طاطرى از اصحاب موسى بن جعفر عليهماالسلام . (731)
2- على بن عمر اعرج كوفى از اصحاب موسى بن جعفر عليه السلام . (732)
3- ابراهيم بن صالح از اصحاب موسى بن جعفر عليه السلام . (733)
4- حسن بن على بن ابى حمزه معاصر امام رضا عليه السلام . (734)
5- عباس بن هشام ناشرى اسدى از اصحاب امام رضا عليه السلام . (735)
6- على بن حسن بن فضال از اصحاب امام هادى و عسكرى عليهماالسلام . (736)
7- فضل بن شاذان نيشابورى از اصحاب آن دو امام عليهماالسلام . (737)
پاورقی ها
728- اثباة الهداية ، ج 6 ، ص 386.
729- اثباة الهداية ، ج 6 ، ص 393.
730- اثباة الهداية ، ج 6 ، ص 350.
731- رجال نجاشى ، ص 193.
732- رجال نجاشى ، ص 194.
733- رجال نجاشى ، ص 28.
734- رجال نجاشى ، ص 28.
735- رجال نجاشى ، ص 215.
736- رجال نجاشى ، ص 195.
737- رجال نجاشى ، ص .
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن