262 - چه عواملى باعث شد برخى ادعاى سفارت دروغين از طرف حضرت نمايند؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون سفيران

هنوز مدتى از عهد سفارت ناحيه مقدسه نگذشته بود كه اين دستگاه مقدس مبتلا به مصيبت مدعيان سفارت گشت . آنان از اين ادعاى دروغين خود اهدافى را دنبال مى نمودند كه عبارت بود از:
1- از آنجا كه ايمان ضعيفى داشتند با اين ادعا در صدد انحراف مردم و جامعه شيعى بودند.
2- طمع به دست آوردن اموال مردم و حقوق شرعيه ، زيرا از آنجا كه امام زمان عليه السلام در غيبت به سر مى بردند اينها مى توانستند در اموال تصرف نمايند.
3- گسترش موقعيت خود در جامعه ، زيرا با اين ادعا و انتساب خود به امام مهدى عليه السلام در صدد گسترش شهرت خود بر مى آمدند.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن