266 - سازمان وكالت چه وظايف و مسئوليت هايى را بر عهده داشته است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون سفيران

با بررسى شواهد تاريخى چنين به دست مى آيد كه سازمان وكالت از آغاز تا پايان فعاليت آن ، كاركردهاى گوناگونى را دارا بوده است كه از جمله عبارت است از:
1- دريافت ، تحول و توزيع وجوه شرعى .
2- رسيدگى به اوقاف .
3- راهنمايى و ارشاد شيعيان و مناظره با مخالفان .
4- ايفاى نقش سياسى سازمان وكالت .
5- ايفاى نقش ارتباطى سازمان وكالت .
6- كمك به نيازمندان و حل مشكلات شيعيان .
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن