271 - چه مقدار توقيع از ناحيه مقدسه صادر شده است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون توقيعات صادره از ناحیه امام زمان (عج)

حدود هفتاد توقيع يا بيشتر در مصادر مهدويت موجود است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
1- توقيع به على بن محمد سمرى . (782)
2- توقيع به ابى جعفر عمرى در سوگ پدرش . (783)
3- توقيع به سعد بن عبدالله قمى . (784)
4- توقيع به اسحاق بن يعقوب . (785)
5- توقيع به محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى در جواب مسائلش . (786)
6- توقيع ديگرى به حميرى درباره زيارت حضرت . (787)
7- توقيع به احمد بن خضر بن ابى صالح خجندى . (788)
8- توقيع به حسن بن فضل يمانى . (789)
9- توقيع به ابو عمرو و فرزندش ابو جعفر محمد. (790)
10- توقيع به محمد بن ابراهيم مهزيارى . (791)
11- توقيع در رد جعفر كذاب . (792)
12- توقيع به احمد بن حسن مادرايى . (793)
13- توقيع درباره قصه احمد بن ابى روح . (794)
14- توقيع به حاجز وشا. (795)
15- توقيع به محمد بن جعفر. (796)
16- توقيع به محمد بن صالح بعد از مرگ عبرتايى . (797)
17- توقيع در جواب نامه سمرى . (798)
18- توقيع در جواب سؤال مردى از اهل فانيم . (799)
19- توقيع در جواب نامه محمد بن حسن مروزى . (800)
20- توقيع در جواب نامه محمد بن يوسف . (801)
21- توقيع در جواب سؤال هاى محمد بن جعفر اسدى . (802)
22- توقيع در رد غلات به محمد بن على بن هلال كرخى . (803)
23- توقيع به محمد بن شاذان . (804)
24- توقيع براى احمد بن حسن خازن . (805)
25- توقيع براى على بن محمد بن اسحاق اشعرى . (806)
26- توقيع در خبر دادن از ضمير عبيدالله بن سليمان . (807)
27- توقيع در جواب نامه ابن ابى غانم قزوينى . (808)
28- توقيع در كيفيت تعليم نماز. (809)
29- توقيع در جواب آنچه محمد بن شاذان براى حضرت فرستاد. (810)
30- توقيع در جواب نامه محمد بن يزداذ. (811)
31- توقيع در جواب خواست قاسم بن علا. (812)
32- توقيع در جواب نامه مردى از اهل ربض . (813)
33- توقيع در جواب سائلى كه از قم رسيده بود. (814)
34- توقيع به حسن بن عبدالحميد. (815)
35- توقيع در توثيق محمد بن جعفر عربى . (816)
36- توقيع در جواب سؤال ابوالحسن خضر بن محمد. (817)
37- توقيع اول به شيخ مفيد رحمة الله عليه . (818)
38- توقيع دوم به شيخ مفيد رحمة الله عليه . (819)
39- توقيع در جواب نامه على بن بابويه . (820)
40- توقيع در جواب نامه محمد بن كشمر. (821)
41- توقيع در جواب نامه جعفر بن حمدان . (822)
42- توقيع در جواب نامه على بن زياد. (823)
43- توقيع به حسن بن قاسم بن علاء. (824)
44- توقيع به ابى القاسم بن ابى حليس . (825)
45- توقيع در جواب رقعه بلخى . (826)
46- توقيع بر احمد بن حسن . (827)
47- توقيع به محمد بن همام . (828)
و ديگر توقيعات .
پاورقی
782- كمال الدين ، ص 516.
783- كمال الدين ، ص 510.
784- كمال الدين ، ص 459 - 463.
785- كمال الدين ، ص 438.
786- بحارالانوار ، ج 53 ، ص 151 - 170.
787- بحارالانوار ، ج 99 ، ص 81 ، ح 1.
788- كمال الدين ، ص 509.
789- كافى ، ج 1 ، ص 520.
790- كمال الدين ، ص 510.
791- كمال الدين ، ص 486.
792- الغيبة ، طوسى ، ص 287.
793- بحارالانوار ، ج 51 ، ص 303 ، ح 19.
794- بحارالانوار ، ج 51 ، ص 295
795- كمال الدين ، ص 493.
796- كافى ، ج 1 ، ص 524.
797- بحارالانوار ، ج 51 ، ص 328.
798- دلائل الامامة ، ص 286.
799- اثبات الهداة ، ج 3 ، ص 699.
800- الغيبة ، طوسى ، ص 415.
801- كافى ، ج 1 ، ص 519.
802- كمال الدين ، ص 520.
803- بحارالانوار ، ج 25 ، ص 266.
804- كمال الدين ، ص 509.
805- كافى ، ج 1 ، ص 523.
806- كمال الدين ، ص 497.
807- كافى ، ج 1 ، ص 525.
808- الغيبة ، طوسى ، ص 285.
809- بحارالانوار ، ج 52 ، ص 20 - 22.
810- جامع الرواة ، ج 2 ، ص 63.
811- كمال الدين ، ص 493.
812- كافى ، ج 1 ، ص 519.
813- كمال الدين ، ص 494.
814- الغيبة ، طوسى ، ص 373.
815- كافى ، ج 1 ، ص 521.
816- الغيبة ، طوسى ، ص 415.
817- بحارالانوار ، ج 53 ، ص 197.
818- احتجاج ، ج 2 ، ص 497.
819- احتجاج ، ج 2 ، ص 498.
820- رجال علامه ، ج 2 ، ص 94
821- كمال الدين ، ص 495.
822- بحارالانوار ، ج 53 ، ص 186.
823- كافى ، ج 1 ، ص 524.
824- الغيبة ، طوسى ، ص 315.
825- كمال الدين ، ص 493.
826- كمال الدين ، ص 488.
827- بحارالانوار ، ج 51 ، ص 303.
828- بحارالانوار ، ج 53 ، ص 184.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن