279 - چرا با شنيدن نام((قائم))از جا بر مى خيزيم ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

حاجى نورى مى نويسد: در خبرى از امام صادق عليه السلام نقل شده است : روزى در مجلس امام صادق عليه السلام نام مبارك حضرت مهدى عليه السلام برده شد ، امام صادق عليه السلام به جهت تعظيم و احترام از جاى برخاست . (835)
و نيز در روايت آمده كه دعبل خزاعى بعد از آنكه ابياتى راجع به حضرت مهدى عليه السلام نزد امام رضا عليه السلام قرائت كرد ، حضرت از جاى برخاست ... (836) .
ميرزاى نورى مى گويد: وقتى نام حضرت حجة بن الحسن عليه السلام در مجلس امام رضا عليه السلام برده شد آن حضرت از جاى برخاست و دو دست مباركش را روى سر گذاشت و فرمود:اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه(837) .
از امام صادق عليه السلام سؤال شد: چرا هنگام شنيدن نام امام زمان عليه السلام از جاى خود بر مى خيزيم ؟ حضرت فرمود: چون غيبت حضرت مهدى طولانى است . و امام از شدت محبتى كه به دوستان خود دارد هر زمانى كه شخصى او را ياد كند نگاهى به او مى نمايد و سزاوار است كه ياد كننده به جهت احترام و تعظيم از جاى خود برخيزد. هنگامى كه مولاى خويش او را به نظر مهر و عطوفت نگاه مى كند ، پس از جاى خود برخيزد و از خداى تبارك و تعالى تعجيل فرج ايشان را بخواهد. (838)

835- نجم الثاقب ، ص 444.
836- منتخب الاءثر ، ص 505.
837- منتخب الاءثر ، ص 505.
838- منتخب الاءثر ، ص 505
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن