286 - آيا با حضور امام زمان عليه السلام در بين مردم ممكن نبود كه ستمگران تسليم او گردند؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

مى دانيم كه همه افراد در مقابل حق و عدالت تسليم نمى شوند ، بلكه از آغاز عالم تاكنون هميشه گروهى در بين بشر وجود داشته اند كه دشمن حق و حقيقت بوده و براى پايمال كردن آن با تمام قوا كوشيده اند ، و در راه نابود كردن آن از هيچ عملى فروگذار نكرده اند. حضرت مهدى عليه السلام نيز اگر غايب نمى شد قطعا در صدد نابودى ايشان بر مى آمدند و آن غلبه حق بر باطل ، چون شرايطش فراهم نشده بود انجام نمى گرفت .
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن