289 - نظر فرقه((شيخيه))درباره امام زمان عليه السلام چيست ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

يكى از مهمترين انديشه هاى شيخيه به رياست((شيخ احمد احسائى))اعتقاد به((بدن هورقليايى))است كه اين بدن در شهر((جابلقا و جابرسا))قرار دارد. او به گمان خود با اين نظريه ، سه مسئله مهم و عميق فلسفى را تحليل نموده است ؛ يعنى معراج جسمانى رسول خدا صلى الله عليه و آله و معاد جسمانى و حيات امام زمان عليه السلام را در طول بيش از ده قرن .
او معتقد است كه امام زمان عليه السلام با بدنى غير عنصرى و تنها هورقليايى در شهر جابلقا و جابرسا زندگى مى كند.
شيخ احمد احسائى ، امام زمان عليه السلام را زنده و در عالم((هورقليا))مى داند. (860)
وى مى گويد:((هورقليا ملك آخر است كه داراى دو شهر جابرسا كه در مغرب قرار دارد و جابلقا كه در مشرق واقع است مى باشد. پس حضرت قائم عليه السلام در دنيا در عالم مثال نيست اما به گونه اى است كه به صورت هيكل عنصرى مى باشد و با مثالش با روحش در ارواح است .))(861)
او همچنين مى گويد:((امام زمان عليه السلام در هنگام غيبت در عالم هورقليا است و هر گاه بخواهد به((اقاليم سبعه))تشريف بياورد ، صورتى از صورت هاى اهل اين اقاليم را مى پوشد و كسى او را نمى شناسد. جسم و زمان و مكان ايشان لطيف تر از عالم اجسام بوده و از عالم مثال است .))(862)

860- ارشاد العوام ، ج 2 ، ص 151.
861- جوامع الكلم ، رساله دمشقيه ، قسمت دوم .
862- جوامع الكلم ، رساله رشتيه ، قسمت سوم ، ص 100.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن