290 -((جابلقا و جابرسا))چه شهرهايى است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

عبدالكريم صفى پور مى گويد:((جابلص شهرى است به مغرب كه بعد از شان انسانى نيست ، و جابلق شهرى است به مشرق برادر جابلص .))(863)
خلف تبريزى مى گويد:((در عالم مثال گفته اند: جابلقا و جابرسا دو شهرى است در عالم مُثُل .))و به اعتقاد محققان ، منزل آخر سالك است در سعى وصول قيد به اطلاق و مركز به محيط. و سپس مى گويد: جابلقا منزل اول سالك باشد. (864)
قطب الدين شيرازى ، تفاوت جابلقا و جابرسا را چنين مطرح مى كند:((جابرسا و جابلقا))نام دو شهر از شهرهاى عالم((عناصر مثل))است . (865)
سيد كاظم رشتى ، مهم ترين شاگرد شيخ احمد احسائى گفته است :((جابلقا و جابرسا در سفر اول كه سفر از خلق به حق است قرار دارد. اين سفر (بلكه اين شهر) داراى محله هاى متعددى است كه محله نوزدهم آن((حظيره القدس))و محل پرندگان سبز و صور مثاليه است . جابرسا و جابلقا دو محله از اين شهر مى باشند كه هر كدام از آنها داراى هفتاد هزار درب است و در كنار هر دربى هفتاد هزار امت وجود دارد كه به هفتاد هزار زبان با يكديگر صحبت مى كنند و هر زبانى با زبان ديگر هيچ مشابهتى ندارد)). (866)

863- منتهى الارب ، ج 1 ، ص 156.
864- برهان قاطع ، ج 2 ، ص 552.
865- شرح حكمت الاشراق ، ص 517 و 556.
866- شرح قصيده ، ص 5.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن