297 - وظيفه كلى ما در عصر غيبت نسبت به امام زمان عليه السلام چيست ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

امام زمان عليه السلام در بخشى از نامه اى كه به شيخ مفيد رحمة الله عليه ارسال داشته نوشته اند:فليعمل كل امرء منكم بما يقرب به من محبتنا و يتجنب ما يدنيه من كراهتنا و سخطنا(877) ؛((پس هر يك از شما بايد كارى كند كه وى را به محبت و دوستى ما نزديك سازد و از آنچه خوشايند ما نيست و باعث حشم و كراهت ما مى شود دورى كند.))
روشن است كه محبت اهل بيت عليه السلام جنبه شخصى و فردى ندارد ، بلكه به ملاك خدايى است ؛ زيرا هر گاه اهل بيت عليه السلام مشاهده كنند كه شيعيان و منتسبان به آنان كارهايى را انجام مى دهند كه مورد رضايت الهى است و نيز از كارهايى كه مورد سخط و غضب خداوند است اجتناب مى كنند خوشحال شده و به آنان مى بالند.
در نتيجه بر ماست كه اگر به دنبال جلب محبت آقا امام زمان عليه السلام و دورى از سخط و غضب آن حضرت هستيم كارى نكنيم كه از ايشان دور شده و از عناياتش محروم گرديم ، و از طرف ديگر سعى ما بر اين باشد كه اعمال و رفتارى را انجام دهيم كه هر چه بيشتر ما را به ايشان نزديك گرداند.

877- احتجاج ، ج 2 ، ص 323 و 324.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن