300 - حضرت مهدى عليه السلام در عصر غيبت چه كارهايى را انجام مى دهند؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

در عصر غيبت كبرا كارها و مشاغل حضرت مهدى عليه السلام بسيار حساس و مهم است و اگر چه تصرف و بسط يد و حكومت ظاهرى بر اوضاع ندارند ولى مع ذلك ناظر بر اوضاع بوده و تصرفاتى مى نمايند.
شوؤن امامت و رهبرى و زعامت را در حد امكان متصدى شده و وظايف خود را به نحو احسن انجام مى دهند. عمر ايشان در راه اطاعت خدا مى گذرد. تكاليف اجتماعى را آنچه مقتضى و مصلحت باشد انجام مى دهند؛ مانند هدايت اشخاص ، يارى دادن مؤ منين بر مخالفين ، حل مسائل مشكل ، نصيحت و موعظه افراد ، شفاى امراض ، هدايت گمشدگان و رساندن آنها به مقصد ، تعليم معارف ، كمك مالى به نيازمندان ، فريادرسى گرفتاران و ... .
در نتيجه مى توان يكى از تصرفات اساسى حضرت را همين نظام دادن به جامعه شيعى و حوزه هاى آن در طول تاريخ دانست كه با عدم سازماندهى ظاهرى مشاهده مى كنيم كه دست غيبى حضرت حافظ آن بوده و آن را تحت كنترل خود دارد.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن