312 - چرا وقتى عده اى امام زمان عليه السلام را مى بينند از ابتدا او را نمى شناسند؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

در پاسخ اين سوال مى گوييم :
اولا : اين طور نيست كه تمام كسانى كه به ملاقات حضرت مشرف شده اند در ابتدا حضرت را نشناخته اند ، چه بسا افرادى كه از همان ابتدا حضرت را شناخته و با او انس داشته اند همانند سيد بحرالعلوم و مقدس ردبيلى و ... .
ثانيا : هدف حضرت از ملاقات ها به طور عمده رفع گرفتارى از شيعيان است كه اين هدف با ملاقات ولو بدون شناخت ، حاصل مى شود.
ثالثا : شناخته نشدن حضرت عليه السلام به جهت عدم انس است و معمولا در ملاقات هاى اول بوده كه ضرت را نمى شناختند ، زيرا قبلا او را نديده بودند.
رابعا : گاهى انسان به جهت شوق زياد و يا بى توجهى و يا توجه زياد به كار خود است كه از مخاطب خود غافل مى شود و بعد از برآورده شدن حاجتش به فكر مى افتد كه اين شخص چه كسى بود.
خامسا : شناخته نشدن حضرت در عصر غيبت كبرا طبق مقتضاى اصل اولى است ، زيرا غيبت حضرت كلى است و قرار است كه به جهت مصالحى حضرت ناشناخته بمانند.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن