315 - با چه شرايطى مى توان عاشق واقعى امام زمان عليه السلام بود؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

انسان كه عاشق كسى مى شود جهتى دارد ، و ما كه مى خواهيم عاشق حضرت مهدى عليه السلام باشيم به طور حتم جهتى دارد. او را دوست داريم و به او عشق مى ورزيم ، زيرا او مظهر همه خوبى هاست . او مظهر عدالت است . او مظهر عبوديت براى خداوند است و ... .
ما از آن جهت كه خوبى ها را دوست داريم و عمل به آنها را نيز مى پسنديم و امام مهدى عليه السلام را فردى كامل در عمل به خوبى ها مى بينيم لذا او را دوست داريم . پس عاشق واقعى امام زمان عليه السلام در حقيقت عاشق واقعى تمام خوبى هاست . عاشق واقعى امام زمان عليه السلام در حقيقت عاشق عمل به خوبى هاست .
حال اگر در خودمان عشق به خوبى ها و عمل به آنها را مى بينيم و اين عشق ما را به انجام عمل به خوبى ها وا مى دارد در حقيقت ما عاشق امام زمان عليه السلام هستيم و گر نه ... .
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن