317 - آيا حديث((لو ادركته لخدمته ايام حياتى))دليل برترى امام زمان عليه السلام بر ساير ائمه است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

از امام صادق عليه السلام نقل است كه در ضمن سخنانى فرمود:((... اگر من زمان او - مهدى عليه السلام - را درك مى كردم در طول زندگى ام به او خدمت مى كردم)).
آيا اين جمله دلالت بر برترى امام زمان عليه السلام بر ديگر امامان دارد؟
در پاسخ مى گوييم : هرگز زيرا از آنجا كه در عصر ظهور ، رهبر بالفعل و ف عال مايشاء امام مهدى عليه السلام است و همگى وظيفه دارند كه در راستاى اهداف آن حضرت او را يارى دهند لذا امام صادق عليه السلام چنين تعبيرى را فرموده اند.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن