323 - آيا از وقت ظهور اطلاع دادن صحيح است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون غیبت کبرا

به جهاتى نبايد خبر از وقت ظهور داد:
1- در هيچ روايتى به وقت دقيق و حتى غير دقيق ظهور اشاره نشده است .
2- از آنجا كه زمان ظهور ممكن است به جهت شرايطى تغيير پيدا كند و به تعبيرى متعلق((بداء))واقع شود و ما از آن اطلاعى نداشته باشيم لذا نبايد از زمان ظهور خبر دهيم گر چه انسان ممكن است از راه هاى غير عادى به يك پرده از قضايا علم حاصل نماييد.
3- گاهى با برخى از خبرها نسبت به ظهور كه در خارج هم تحقق نيافته است مردم به اصل ظهور بدبين مى شوند و اصل واقعه از ديد آنان بى اعتبار مى گردد.
4- برخى از روايات ، از توقيت و معين كردن وقت ظهور نهى نموده اند.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن