333 : آيا مهدى همان عيسى بن مريم است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون حسب و نسب امام

از جمله ادله منكرين مهدويت و اعتقاد به ظهور حضرت مهدى عليه السلام در آخرالزمان حديث ابن ماجه است كه به سندش از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:و لا مهدى الا عيسى بن مريم(940) ؛((و مهدى جز عيسى بن مريم نيست)).
پاسخ :
1- بسيارى از صحابه كه احاديث مهدويت را از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده اند مهدى را از ذريه رسول خدا صلى الله عليه و آله مى دانند.
2- اين حديث مورد اعراض علماى حديث و متكلمين بوده و هيچ كسى به آن استناد نكرده است .
3- خود ابن ماجه در سنن خود حديثالمهدى حق و هو من ولد فاطمةرا نيز نقل كرده است . (941)
4- ابن قيم جوزيه اين حديث را در((المنار المنيف))نقل كرده و به طور مبسوط آن را تضعيف نموده است . (942) حاكم نيشابورى نيز كه اين حديث را نقل كرده از روى تعجب بوده نه آنكه به جهت مطابقتش با شروط شيخين آن را نقل كرده باشد. (943)
ذهبى مى گويد:((... حديث (و لا مهدى الا عيسى بن مريم ) خبرى است منكر كه ابن ماجه آن را نقل كرده است. (944)
قرطبى مى گويد:((حديث - و لا مهدى الا عيسى بن مريم - معارض با احاديث اين باب است . آن گاه مى گويد: احاديثى كه نص بر خروج مهدى از عترت پيامبر و از اولاد فاطمه عليه السلام است ثابت بوده و اصحّ از اين حديث است ، پس حكم مطابقت احاديث خروج مهدى از اولاد فاطمه است نه احاديث ديگر. (945)
5- اين حديث را طبرانى نيز با سند خود از ابى امامه نقل كرده ولى در متن آن جمله (و لا مهدى الا عيسى بن مريم ) نيامده است . (946)
6- روايات خروج مهدى از اولاد فاطمه عليه السلام متواتر است و همان گونه كه در جاى خود اشاره شد عده زيادى به تواتر آن تصريح كرده اند. ولى حديث (و لا مهدى الا عيسى بن مريم ) بر فرض صحت سند خبر واحد است و هنگام تعارض ، خبر متواتر مقدم است . و نيز مشهور بين مسلمين در طول تاريخ اسلام ظهور شخصى از اهل بيت رسول خدا صلى الله عليه و آله و از اولاد فاطمه عليه السلام است اين شهرت مى تواند مرجح احاديث مهدويت اسلامى باشد.
ابوالفيض غمارى نيز در صدد پاسخ به حديث فوق برآمده و با هشت اشكال به آن پاسخ گفته است . (947)
940- سنن ابن ماجه ، ج 2 ص 1340 ، ح 4039.
941- سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 1368 ، ح 4086.
942- المنار المنيف ، ص 130 ، ح 325.
943- مستدرك حاكم ، ج 4 ، ص 441.
944- تهذيب التهذيب ، ج 9 ، ص 125 ، رقم 202 ، ترجمه محمد بن خالد جندى .
945- التذكرة ، قرطبى ، ج 2 ، ص 701.
946- المعجم الكبير ، ج 8 ، ص 214 ، ح 7757.
947- ابراز الوهم المكنون ، ص 538.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن