334 : به حديث :((اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى چگونه پاسخ مى گوييد؟))

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون حسب و نسب امام

غالب علماى اهل سنت معتقدند بر اينكه نام پدر حضرت مهدى عليه السلام عبدالله است و اين به جهت روايتى است كه ابو داوود در سنن خود از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:اسمه اسمى و اسم ابيه اسمى(948) ؛((نام مهدى همنام من و نام پدرش همنام پدر من است .))و اين با اعتقاد علماى اماميه سازگارى ندارد زيرا آنان امام زمان حضرت مهدى عليه السلام را فرزند امام عسكرى عليه السلام مى دانند.
پاسخ :
1- اين مضمون در صحيح ترمذى و سنن ابن ماجه و كتاب هاى ابو نعيم كه در مورد امام زمان عليه السلام تاءليف شده و نيز در مسند احمد بن حنبل آمده ولى هرگز اين ذيل (اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى ) در آنها وجود ندارد. و نيز در روايات اهل بيت عليه السلام چنين تعبيرى وجود ندارد.
2- احتمال زيادى داده مى شود كه روايت فوق با ذيلش از مجعولات و موضوعات عباسيان باشد ، زيرا شكى نيست كه دولت عباسى براى تاءييد سلطنت خود و تشويق مردم به بيعت با محمد بن عباس ملقب به مهدى عباسى سومين خليفه دولت عباسى دست به هر كارى از جمله جعل حديث و نسبت آن به رسول خدا صلى الله عليه و آله زدند.
منصور عباسى كه عبدالله نام داشت فرزندش محمد را به عنوان خليفه و جانشين خود تعيين نمود و مردم را تشويق به بيعت با او كرد. او براى ترغيب بيشتر مردم به اين كار لقب فرزندش را مهدى گذاشت تا مردم به گمان اينكه او مهدى منتظر و موعود است با او بيعت كنند ولى از آنجا كه اسم خودش عبدالله بود دستور داد تا حديثى جعل كرده و در آن اسم پدر مهدى امت را عبدالله معرفى كنند. (949)

948- سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 309 ، ح 4282.
949- ر.ك : مجموعه آثار ، شهيد مطهرى رحمة الله عليه ، ج 18 ، ص 173 و 174؛ الاغانى ، ج 12 ، ص 81.
منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن