337 - چه كسانى از علما قائلبه جواز و امكان تشرف بوده اند؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات - ملاقات با امام مهدى عليه السلام در غيبت كبرا

عموم علماى شيعه از قدما و متاخرين قائل به امكان رويت و تشرف به لقاى حضرت مهدى عليه السلام در عصر غيبت كبرا بوده اند. اينك به برخى از كلامات آنها اشاره مى كنيم :
1- سيد مرتضى رحمة الله عليه
((ما قطع نداريم كه دست كسى به امام نمى رسد و بشر نمى تواند او را ملاقات كند اين امرى غير معلوم است كه راهى بر قطع به آن نيست)). آن گاه مى گويد:((اگر گفته شود كه علت استتار امام خوف از ظالمين و تقيه از معاندين است ، در جواب مى گوييم : اين علت در حق اوليا و شيعيانش نيست ، پس واجب است كه براى آنها ظاهر گردد ...)). (954)
2- شيخ طوسى رحمة الله عليه
((ما تجويز مى كنيم كه بسيارى از اوليا و قائلين به امامت او به خدمتش رسيده و از او نفع ببرند)). (955)
3- سيدبن طاووس رحمة الله عليه
وى خطاب به فرزندش مى گويد:((راه به سوى امامت باز است براى كسى كه خداوند - جل شاءنه - اراده كرده تا به او عنايت و نهايت احسان كند)). (956)
و نيز در جايى ديگر مى گويد:((گر چه امام الان از جميع شيعيان غايب است ولى ممتنع نيست كه جماعتى از آنان به ملاقات حضرت مشرف شده ، از گفتار و كردار ايشان استفاده كنند و از ديگران كتمان نمايند ...)). (957)
4- آخوند خراسانى رحمة الله عليه
او در مباحث اجماع مى گويد:((... گر چه احتمال تشرف برخى از افراد صالح و اوحدى به خدمتش داده مى شود و احيانا او را نيز مى شناسند)). (958)
5- محقق نائينى رحمة الله عليه
او نيز در مبحث اجماع مى گويد:((و اما در زمان غيبت ، عادتا رؤ يت حضرت ممكن نيست . آرى ، گاهى در زمان غيبت براى اوحدى و افراد صالح تشرف به خدمت حضرت و گرفتن حكم از ايشان امكان پذير است)). (959)
954- تنزيه الانبيا ، ص 182 - 184.
955- كلمات المحققين ، ص 533.
956- كشف المحجة ، ص 143 و 154.
957- الطرائف ، ص 185.
958- كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 291.
959- فرائد الاصول ، ج 2 ، مبحث اجماع .

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن