345 - چه كسانى به ملاقات حضرت در غيبت كبرا مشرف شده اند؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات - ملاقات با امام مهدى عليه السلام در غيبت كبرا

كسانى كه در غيبت كبرا به لقاى حضرت مشرف شده اند را نمى توان شمارش كرد زيرا برخى از آنها ناشناخته مانده و كسانى هم كه شناخته شده اند چندان زياد هستند كه شمارش آنها دشوار است ، ولى از باب نمونه به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
1- سيد بن طاووس رحمة الله عليه . (963)
2- علامه حلى رحمة الله عليه . (964)
3- شيخ قطيفى . (965)
4- مقدس اردبيلى رحمة الله عليه . (966)
5- محمد تقى مجلسى رحمة الله عليه . (967)
6- سيد مهدى بحرالعلوم رحمة الله عليه . (968)
7- شيخ مفيد رحمة الله عليه . (969)
8- شيخ انصارى رحمة الله عليه . (970)
9- ميرزاى شيرازى رحمة الله عليه . (971)
10- شيخ حر عاملى رحمة الله عليه . (972)
11- اسماعيل هرقلى . (973)
و ديگران . (974)
963- مهج الدعوات ، ص 296.
964- مجالس المومنين ، ج 1 ، ص 573؛ جنة الماوى مطبوع با بحار ، ج 53 ، ص 252؛ قصص العلما ، ص 359.
965- رياض العلما ، ج 1 ، ص 18؛ والكنى و الالقاب ، ج 3 ، ص 61؛ بحارالانوار ، ج 53 ، ص 55.
966- الانوار النعمانية ، ج 2 ، ص 303.
967- روضة المتقين ، ج 5 ، ص 450؛ ج 14 ، ص 419 و 420.
968- بحارالانوار ، ج 53 ، ص 236 و 234.
969- بحارالانوار ، ج 53 ، ص 302؛ قصص العلما ، ص 399.
970- دارالسلام ؛ حيات و شخصيت شيخ انصارى ، ص 106.
971- مذاكرات آيت الله حائرى ، ص 30.
972- اثبات الهداة ، ج 3 ، ص 710 ، باب 33.
973- كشف الغمه ، ج 2 ، ص 493؛ تبصرة الولى ، ص 234.
974- ر.ك :((جنة الماوى))و((نجم الثاقب))از حاجى نورى و ديگر كتب .

منبع :کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده :علی اصغر رضوانی
انتشارات مسجد مقدس جمکران

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن