355 : چرا در كتاب((تاريخ قم))كه پنج باب دارد اثرى از قضيه جمكران نيست ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات- پیرامون  مسجد مقدس  جمكران
كتاب((تاريخ قم))كه الان در دسترس محققين است يك چهارم اصل كتاب مى باشد؛ زيرا مطابق آنچه در كتاب آمده اين كتاب مشتمل بر بيست باب بوده كه تنها پنج باب آن به دست رسيده و چاپ شده است . و لذا احتمال قوى است كه قضيه جمكران در آن بخشى از((تاريخ قم))بوده كه مفقود شده است . و مرحوم محدث نورى و مشايخ او بر اصل كتاب دسترسى پيدا نكرده اند. و لذا او اين قضيه را از سيد نعمت الله جزايرى نقل كرده كه اصل نسخه((تاريخ قم))در دسترس او بوده است .

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن