376 : چه كسانى دعاى ندبه را نقل كرده اند؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون دعای ندبه
دعاى ندبه را عده اى از علما و محدثين نقل كرده اند از آن جمله :
1- شيخ مشهدى در((المزار))از محمد بن ابى قره و او از كتاب ابى جعفر محمد بن الحسين بن سفيان بزوفرى نقل كرده و آن را به امام زمان عليه السلام نسبت داده است . (1019)
2- سيد بن طاووس در((مصباح الزائر))و((اقبال الاعمال))از بعض اصحاب ما از محمد بن على بن ابى قره به نقل از كتاب محمد بن حسين بن سفيان بزوفرى نقل كرده و آن را به امام زمان عليه السلام نسبت داده است . (1020)
3- علامه مجلسى رحمة الله عليه در كتاب((زاد المعاد))مى گويد:((و اما دعاى ندبه كه مشتمل بر عقايد حقه و تاءسف بر غيبت قائم عليه السلام است به سند معتبر از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است ...)). (1021)
4- قبل از اين بزرگان اين دعا را شيخ جليل ثقه ابوالفرج محمد بن على بن يعقوب بن اسحاق بن ابى قره قنانى كه معاصر شيخ نجاشى و از اعلام قرن پنجم بوده ، نقل كرده است . كسى كه شيخ محمد بن مشهدى در كتاب((المزار))از او زياد نقل مى كند.
5- و نيز شيخ جليل ثقه ابو جعفر محمد بن حسين بن سفيان بزوفرى در كتاب((الدعاء))نقل كرده است . او كه از مشايخ شيخ مفيد رحمة الله عليه به حساب مى آيد مورد تاءييد خاص او قرار گرفته است . حاجى نورى در((خاتمة المستدرك))او را از مشايخ شيخ مفيد بر شمرده و به وثاقت و جلالت قدر او شهادت داده است .
مرحوم آيت الله بروجردى مى فرمود:((يكى از راه هاى شناخت رجال ، شناخت شخصيت شاگردان آنان است و هر گاه مشاهده شد كه اشخاصى همچون شيخ مفيد رحمة الله عليه از شخص معينى زياد روايت نقل مى كند و هرگز مذمتى در حق او ندارد اين به نوبه خود نشانه اين است كه آن شخص مورد وثوق و اطمينان است)).

1019- المزار ، ص 573 ، دعاى 107.
1020- مصباح الزائر ، ص 446؛ اقبال الاعمال ، ص 295 - 299.
1021- زاد المعاد ، ص 488.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن