379 :((محمد بن على بن ابى قره))راوى ديگر دعاى ندبه كيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون دعای ندبه
او از جمله راويان صاحب كتاب و مورد اعتماد است . نجاشى درباره وى مى گويد:((... او ثقه بوده و روايات فراوانى شنيده و كتابهاى بسيارى تاءليف كرده است . وى كسى بود كه كتاب ها را ورق به ورق براى اصحاب اماميه مى خواند و همواره در مجالس با ما بود)). (1024)
از آنجا كه نجاشى اجازه نقل كتاب هاى ابن ابى قره را از وى داشته است لذا مى توان او را از مشايخ اجازه مرحوم نجاشى دانست .

1024- رجال نجاشى ، ص 283.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن