380 : ابن مشهدى دعاى ندبه را چگونه از محمد بن ابى قره نقل كرده است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون دعای ندبه
از آنجا كه محمد بن جعفر مشهدى معاصر محمد بن ابى قره نبوده است لذا مى توان آن را اين گونه توجيه كرد:
1- شيخ مشهدى معمر بوده و لذا محمد بن ابى قره را درك كرده است .
2- اگر چه خبر ارسال دارد ولى ابن مشهدى به نقلش از محمد بن ابى قره يقين داشته است .
3- ابن مشهدى دعا را از كتاب مزار ابن ابى قره نقل كرده است ، زيرا مطابق نقل صاحب رياض ابن ابى قره كتابى به نام مزار داشته است .

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن