383 : آيا دعاى ندبه انشاى برخى از علماى شيعه است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون دعای ندبه
ممكن است برخى اشكال كنند كه اين دعا انشاى برخى از علماى شيعه بوده است ولى اين احتمال از جهاتى باطل است :
1- بزوفرى در ادامه روايت اين چنين آورده است :و يستحب اءن يدعى به فى الاعياد الاربعة. ظاهر اين كلمه مى رساند كه اين دعا از جانب معصوم صادر شده است زيرا محكوم كردن هر يك از افعال و اذكار به هر يك از احكام خمسه (وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ) از امور توفيقى است كه فقط بايد از جانب اولياى معصوم خداوند صورت پذيرد.
2- اينكه براى قرائت اين دعا زمان خاص (اعياد اربعه ) ذكر شده خود دليل بر آن است كه از جانب معصوم صادر شده است ؛ زيرا در غير اين صورت نمى تواند از چنين ويژگى خاصى برخوردار باشد.
3- رسم علما چنين بوده كه هر گاه دعا يا زيارتى را خود انشا مى كردند متذكر مى شدند تا بر مردم مشتبه گردد ، از باب نمونه :
الف : شيخ صدوق در((من لا يحضره الفقيه))زيارتى را براى فاطمه زهرا سلام الله عليها كه از انشاهاى خود اوست نقل كرده و مى گويد: من آن را در سفر حج در مدينه در كنار قبر فاطمه زهرا سلام الله عليها قرائت كردم . ولى آن را به اين صورت در اخبار نيافتم ...)). (1026)
ب : سيد بن طاووس در((الاقبال))مى گويد:((فصلى است درباره آنچه آن را ذكر مى كنيم از دعايى كه آن را انشا كرديم ، آن را هنگام تناول طعام ذكر مى كنيم)). (1027)
ج : و نيز مى فرمايد:((و اما آنچه هنگام رويت هلال شوال گفته مى شود ما آن را در كتاب((عمل الشعر))در ضمن دعايى كه انشا كرديم آورديم ، و اين دعا صلاحيت براى تمام ماه ها را دارد ...)). (1028)
و در موارد ديگر نيز در مورد ادعيه اى كه خود انشا كرده چنين تعبيراتى آورده است . (1029)
4- ابن مشهدى در((المزار))مى گويد: من در اين كتاب خود از فنون زيارات ، اخبارى را جمع كردم كه به واسطه راويان ثقه و مورد اعتماد به سادات متصل شده اند)). (1030)
5- در صورتى كه جمله((انه الدعاء لصاحب الامر))را به معناى انشا از امام زمان عليه السلام بدانيم مى توانيم آن را از توقيعات حضرت به بزوفرى بدانيم .
1026- من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 572 - 574؛ بحارالانوار ، ج 97 ، ص 196 ، ح 13.
1027- اقبال الاعمال ، ص 115.
1028- اقبال الاعمال ، ص 305.
1029- مهج الدعوات ، ص 302 و 336 و 348؛ امان الاءخطار ، ص 17.
1030- المزار ، ص 16.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن