385 : چرا اسامى تمام امامان در اين دعا ذكر نشده است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون دعای ندبه
گاهى گفته مى شود چرا اسامى تمام امامان در اين دعا ذكر نشده است ؟
پاسخ :
تصريح نشدن به اسامى و عدد دوازده امام از قوت متن آن نمى كاهد. در عين حال گر چه تصريح به نام هر يك از آنها نشده ولى به طور كلى و اجمالى به مصائبى كه آنها در راه هدايت خلق متحمل شده اند اشاره كرده است ، آنجا كه مى گويد:لم يمتثل امر الرسول الله صلى الله عليه و آله فى الهادين بعد الهادين ...يا آنجا كه مى فرمايد:فقتل من قتل و سبى من سبى و اقصى من اقصى.
اين عبارات اشاره به مصائبى دارد كه هر يك از امامان در راه هدايت خلق متحمل شده اند.
و نيز در جايى ديگر مى فرمايد:اءين الحسن اءين الحسين ، اءين اءبناء الحسين ....

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن