386 : آيا جمله((و عرجت بروحه))مخالف با معراج جسمانى است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون دعای ندبه
برخى مى گويند: جملهو عرجت بروحه الى سمائككه در دعاى ندبه آمده مخالف با اجماع و آيات و رواياتى است كه دلالت بر معراج جسمانى دارد لذا از اين جهت در صدد برآمده اند تا در انتساب اين دعا به امام خدشه وارد كنند.
پاسخ :
صحيح در اين جمله :عرجت به الى سمائكاست نهبروحهو لذا دلالت بر معراج روحانى ندارد شاهد اين مطلب چند قرينه است :
1- محدث نورى رحمة الله عليه در كتاب((تحية الزائر))مى گويد: در نسخه اى كه من از مزار محمد بن مشهدى دارم :عرجت به الى سمائكثبت شده است . (1032)
2- شيخ عباس قمى رحمة الله عليه نيز در كتاب((هدية الزائر))عبارت استاد خود حاجى نورى را نقل كرده و آن را تاءييد نموده است .
3- الان نيز نسخه اى خطى و نفيس از كتاب مزار محمد بن مشهدى موجود است كه در آنو عرجت بهثبت شده است .
4- جمله هاى ديگر در دعا نيز مؤ يد معراج جسمانى است از قبيل :و اءوطاءته مشارقك و مغاربكوسخرت له البراق.
5- بر فرض صحت نسخهو عرجت بروحهاين جمله دلالت بر معاد روحانى فقط ندارد ، از باب استهدام لفظ موضوع براى جزء و اراده كل ، مقصود معراج جسمانى و روحانى است . از قبيل اينكه گفته مى شود:روحى لك الفدآء. مرحوم حاج ميرزا ابوالفضل تهرانى مى گويد:((گاهى كلمه روح را در معناى جسم با روح به كار مى برند به جهت ارتباط بين حال و محل يا علاقه ملابست كه بين آن دو است ...)). (1033)
16-((رسالة حول دعاء الندبة))از ميرجهانى اصفهانى .
17-((سند دعاء الندبة))از سيد ياسين الموسوى .
18-((شرحى بر دعاى ندبه))از علوى طالقانى .
و ديگر شروح و رساله ها در رابطه با دعاى ندبه .

1032- تحيه الزائر ، ص 260.
1033- شفاء الصدور فى شرح زيارة العاشور ، ص 108.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن