392 : آيا اگر كسى چهل روز دعاى عهد بخواند از ياران امام مهدى عليه السلام خواهد شد گر چه انسان بدى باشد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون دعای ندبه
مطابق روايتى كه از امام صادق عليه السلام نقل شده آمده است كه :((هر كس چهل صبح دعاى عهد را بخواند از ياوران((قائم))ما باشد ، و اگر پيش از ظهور آن حضرت بميرد خداوند او را از قبر بيرون آورد تا در خدمت آن حضرت باشد ...)). (1051)
ر مورد سوال فوق مى گوييم :
اولا : اين آثار ممكن است مقيد باشد به اينكه اعمال و رفتار ديگر نيز درست و مطابق موازين شرع باشد ، زيرا نسان بايد با حقيقت اين دعا انس داشته باشد تا بتواند با خداى خود عهد كند.
ثانيا : ممكن است كه خواندن دعاى عهد گر چه از شخصى باشد كه انسان بدى است ولى خداوند متعال به بركت اين دعا او را متحول مى گرداند و با خواندن اين دعا در چهل روز و عهد قلبى با حضرت مهدى عليه السلام چنان تحولى اساسى در وجود او ايجاد شود كه به اين قابليت برسد كه بتواند از اصحاب حضرت شود.

1051- مفاتيح الجنان .
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن