401 : چه فرقى بين علايم ظهور و شرايط ظهور است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون علایم ظهور
علايم ظهور گر چه با شرايط ظهور وجه اشتراكى دارند كه همان تحقق هر يك قبل از ظهور امام مهدى عليه السلام است ، ولى از جهاتى نيز با يكديگر اختلاف دارند. اينك به برخى از اختلافات اشاره مى كنيم :
1- منوط شدن ظهور به شرايط و تعليق بر آنها واقعى است ، به آن معنا كه اگر شرايط مهيا نباشد ، مشروط كه همان ظهور است در خارج تحقق نخواهد يافت ، بر خلاف منوط شدن ظهور به علامات و تعليق بر آنها كه واقعى نيست ، زيرا علامات نسبت به ظهور جنبه كاشفيت دارد.
2- علامات ، حوادثى پراكنده اند كه در طول عصر غيبت به صورت پراكنده انجام خواهد گرفت بر خلاف شرايط كه تا وقت ظهور به صورت متصل و مستمر خواهد بود.
3- انسان نسبت به شرايط ظهور تكليف دارد بر خلاف علايم ظهور.

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن