408 : مسيح دجال كيست ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون علایم ظهور

لقب مسيح همان گونه كه بر پيامبر خدا حضرت عيسى عليه السلام اطلاق مى شود بر دجال نيز اطلاق مى گردد ، ولى وقتى به صورت مطلق و بدون قيد آورده شود همان حضرت عيسى عليه السلام مراد است . در ظاهر ، مسيح دجال همان دجال معروف است . ولى در وجه تسميه دجال به مسيح احتمالاتى داده شده است :
1- چون با پرچم مسيحيت ظهور خواهد كرد.
2- قيام او همه زمين را فرا مى گيرد و گويا آن را مسح مى كند.
3- از آنجا كه حضرت مسيح با او به مقابله مى پردازد به او نيز مسيح اطلاق شده است .

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن