417 : آيه((ارسال رسول))چگونه بر ظهور امام زمان عليه السلام دلالت دارد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون قرآن وظهور موعودجهانی

خداوند متعال مى فرمايد:هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون(1121) ؛((او كسى است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همه آيين ها غالب گرداند هر چند مشركان كراهت داشته باشند.))مقصود از هدايت در آيه ، هدايت الهى است كه رسول خود را بر آن مبعوث كرده و مراد از((دين حق))نيز همان دين اسلام است . و ضمير در((ليظهره))به دين اسلام بر مى گردد نه رسول خدا صلى الله عليه و آله زيرا مرجعى نزديك تر از كلمه رسول است . و نيز تناسب بين غالب كه دين اسلام است با مغلوب كه اديان ديگر است برقرار مى شود.
فخر رازى مى گويد:((در زمان حضرت عيسى و حضرت مهدى عليه السلام محقق مى شود)). (1122)
طبرى مى گويد:((در زمان نزول حضرت عيسى عليه السلام تمام اديان باطل و نابود شده و تنها دين اسلام بر همه اديان غالب خواهد شد)). (1123)
از سعيد بن جبير روايت شده كه آيه مربوط به مهدى عليه السلام از اولاد فاطمه عليها السلام است كه خداوند او را بر همه اديان غالب خواهد كرد. (1124)
ابو بصير از امام صادق عليه السلام در تفسير آيه فوق روايت كرده كه فرمود:((به خدا سوگند تاويل آيه هنوز تحقق نيافته و نخواهد يافت تا آنكه قائم خروج كند. و هنگامى كه خروج كرد كافر به خداى عظيم در روى زمين باقى نمى ماند)). (1125)

1121- سوره توبه ، آيه 33.
1122- تفسير فخر رازى ، ج 12 ، ص 104.
1123- جامع البيان ، ج 13 ، ص 109.
1124- الفصول المهمه ، ص 300.
1125- تفسير برهان ، ج 3 ، ص 407.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن