418 : آيه((وراثت))چگونه بر ظهور امام زمان عليه السلام دلالت دارد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون قرآن وظهور موعودجهانی

خداوند متعال مى فرمايد:و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون(1126) ؛((ما در زبور بعد از ذكر نوشتيم كه بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد.))
مقصود از((زبور))در آيه ، زبور داوود و مراد از((ذكر))تورات است . در زبور مى خوانيم :((زيرا كه شريران منقطع مى شوند ولى متوكلان به خداوند وارث زمين خواهند شد ، و حال اندك است كه شرير نيست مى شود ، هر چند مكانش را استفسار نمايى ناپديد خواهد شد ، اما متواضعان وارث زمين شده و از كثرت سلامتى متلذذ خواهند شد)). (1127)
و در آيه 29 از مزمور داوود آمده است :((صالحان وارث زمين خواهند شد و در آن تا ابد سكونت خواهند داشت)).
مقصود از كلمه((الارض))در آيه فوق مطلق زمين دنيا و آخرت((بهشت))است ؛ زيرا تخصيص ‍ آن به زمين دنيا بدون وجه است . (1128)
و مقصود از((عبادى الصالحون))معناى عامى است كه شامل هر زمان و مكان و هر قومى خواهد شد ، و مصداق اكمل و اتم آن مطابق روايات زمانى است كه حضرت مهدى عليه السلام ظهور كرده و زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد. در آن زمان است كه تمام كره زمين در اختيار بندگان صالح خداوند قرار خواهد گرفت .
ابن كثير مى گويد:((خداوند در آيه شريفه بشارت مى دهد بر بندگان صالح خود كه در دنيا و آخرت آنان را سعادتمند كرده و آنان را وارث زمين و بهشت گرداند)). (1129)
آلوسى مى گويد:((اگر بگوييم كه اين آيه مربوط به عصر مهدى و نزول عيسى است به اقوال ديگر احتياجى نيست)). (1130)
و لذا در ذيل آيه رواياتى نقل شده كه دلالت بر انطباق آيه بر عصر ظهور حضرت مهدى عليه السلام دارد.
ثوبان از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:((خداوند براى من زمين را جمع نمود. پس من مشرق ها ومغرب هاى آن را مشاهده كردم و امت من زود است كه به آن خواهند رسيد)). (1131)
امام باقر عليه السلام فرمود:((مقصود از((عبادى الصالحون))اصحاب مهدى عليه السلام در آخرالزمان است)). (1132)

1126- سوره انبياء ، آيه 105.
1127- مزمور ، 37/9-11.
1128- الميزان ، ج 14 ، ص 493.
1129- تفسير ابن كثير ، ج 2 ، ص 524.
1130- روح المعانى ، ج 17 ، ص 95
1131- روح المعانى ، ج 17 ، ص 95.
1132- مجمع البيان ، ج 7 ، ص 66.

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن