434 : خداوند متعال چه عنايتى به جهت پيروزى حضرت مهدى عليه السلام هنگام ظهور انجام خواهد داد؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ابتدای ظهور

مطابق روايات خداوند متعال هنگام ظهور امام زمان عليه السلام امدادهاى غيبى را به كمك آن حضرت خواهد فرستاد كه از آن جمله است :
1- عنصر ناگهانى و غفلت دشمنان
مطابق روايات حضرت هنگامى ظهور مى كنند كه دشمنان همه از ظهور او غافلند و در دانش نظامى اين مطلب به خوبى روشن است كه چقدر عنصر غفلت و ناگهانى هجوم در پيروزى بر دشمن تاءثير دارد.
امام زمان عليه السلام در توقيعى كه به شيخ مفيد رحمة الله عليه فرستاد فرمود:((پس همانا امر ما به طور ناگهانى است ...))(1164) .
2- ايجاد رعب و وحشت
يكى ديگر از راه هاى نفوذ بر دشمن كه در علم نظامى از آن بهره گيرى فراوان مى شود ايجاد ترس و خوف و رعب در قلوب دشمن است تا از اين راه تسليم گردند.
نعمانى به سند خود از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه فرمود:امر الله عزوجل ان لا تستعجل به حتى يؤ يده [الله ب ] ثلاثة [اجناد] الملائكة و المومنين ، و الرعب(1165) ؛((خداوند عزوجل امر نمود تا به آن عجله نكنى تا اينكه او - مهدى عليه السلام - را به سه لشكر تاءييد نمايد: ملائكه ، مومنين و وحشت .))
3- جذب تمام مسلمين
يكى ديگر از تاءييدات الهى در حق حضرت آن است كه به عنايت الهى از راهى قيام خود را شروع خواهد رد كه مورد اتفاق تمام مسلمانان است از جمله آنكه :
الف : ظهور خود را از مسجد الحرام شروع خواهد كرد كه مورد اتفاق تمام مسلمانان است .
ب : خطابه اى كه در مسجد الحرام هنگام ظهورش مى خواند به امور مشترك و اتفاقى بين مسلمانان اشاره دارد.
ج : قيام خود را با همان شعارهاى رسول خدا صلى الله عليه و آله شروع مى كند.
د: مطالبه خون امام حسين عليه السلام مى كند.
4- تاءييد از جانب ملائكه
از جمله تاءييدات الهى نسبت به حضرت مهدى عليه السلام كمك فرستادن ملائكه براى يارى حضرت و قتال به همراه حضرت بر ضد ظالمان است .
گنجى شافعى به سند خود از على بن ابى طالب عليه السلام در حديثى در رابطه با مهدى عليه السلام نقل كرده كه فرمود:((خداوند او را به سه هزار از ملائكه يارى خواهد كرد ...))(1166)
قندوزى حنفى از كتاب((اسعاف الراغبين))صبان نقل كرده كه در روايات فراوان آمده است كه هنگام ظهور حضرت بر بالاى سر او فرشته اى ندا مى دهد:((اين خليفه خداست او را متابعت و پيروى كنيد ... و همانا خداوند متعال او را با سه هزار فرشته يارى خواهد كرد ...))(1167) .
نعمانى به سند خود از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه فرمود:((خداوند متعال او - مهدى عليه السلام - را با سه لشكر يارى خواهد كرد: با ملائكه ...))(1168) .
اين تاءييد به نوبه خود در توجه مردم به حضرت نقش به سزايى دارد زيرا هنگامى كه مخالفان مشاهده كنند كه حضرت مشمول نصرت فرشتگان خداوند است ترس سراسر وجود آنها را فرا گرفته و پى به الهى بودن اين قيام خواهند برد و در نتيجه طوعاً و يا كرهاً خود را تسليم حضرت مى كنند. (1169)

1164- احتجاج ، ج 2 ، ص 324.
1165- الغيبة ، نعمانى ، ص 198.
1166- البيان ، ص 6))
1167- ينابيع الموده ، ص 563.
1168- الغيبة ، نعمانى ، ص 128.
1169- الغيبة ، نعمانى ، ص 128.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن