445 : مطابق روايات شيعه قتل ها در چه وقتى خواهد بود؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ابتدای ظهور
با توجه به احاديث اهل بيت عليهم السلام پى خواهيم برد كه جهان اندكى قبل از ظهور شاهد جنگ هاى خونين خواهد بود و لذا مى توان گفت كه مردم با مشاهده و مواجهه با اين جنگ ها به استقبال مصلحى عالمى خواهد رفت ، و حضرت نيز از اين موقعيت استفاده كرده و با كمترين استقامتى از طرف مخالفين خود و ظالمين عالم را فتح خواهد كرد.
امام صادق عليه السلام فرمود:لا يكون هذا الامر حتى يذهب ثلث الناس . فقيل له : اءذا ذهب ثلث الناس ‍ فما يبقى ؟ فقال عليه السلام : اءما ترضون ان تكونوا الثلث الباقى(1185) ؛((اين امر - قيام امام زمان عليه السلام - واقع نمى شود تا اينكه دو سوم مردم از بين بروند. راوى مى گويد: به حضرت عرض كردم : اگر دو سوم مردم از بين بروند چه كسى باقى مى ماند؟ حضرت فرمود: آيا راضى و خرسند نمى شويد كه شما از يك سوم باقى مانده باشيد.))
زراره مى گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم : آيا نداى آسمانى حقيقت دارد فرمود:اى والله حتى يسمعه كل فقوم بلسانهم و فقال عليه السلام لا يكون هذا الامر حتى يذهب تسعة اعشار الناس(1186) ؛((آرى به خدا سوگند چنان است كه هر قومى با زبان خودشان آن را مى شنوند. آن حضرت فرمود:((اين امر محقق نمى شود تا اينكه نه دهم (10/9) مردم از ميان بروند)).))
سليمان بن خالد مى گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود:قدم القائم موتتان : موت احمر و موت اءبيض حتى يذهب من كل سبعة خمسة : الموت الاحمر ، السيف ، و الموت الابيض ، الطاعون(1187) ؛((قبل از قيام قائم دو نوع مرگ رخ مى دهد ، مرگ سرخ و مرگ سپيد ، تا اينكه از هر هفت نفر پنج نفر از بين برود ، مرگ سرخ با شمشير و مرگ سپيد با طاعون است .))
با ملاحظه اين احاديث و احاديث ديگر پى خواهيم برد كه حجم وسيعى از كشتارها و خونريزى ها مربوط به دوران پيش از قيام حضرت مهدى عليه السلام و قبل از نداى آسمانى است .
گر چه برخى از روايات نيز از مجعولات و اسرائيليات بوده و با اهداف و انگيزه هاى خاصى مانند خدشه دار كردن چهره نهضت جهانى و حكومت حضرت مهدى عليه السلام و يا توجيه كشتارها در فتوحات و ... وارد كتاب هاى روايى شده و كشتارهاى زيادى را به امام زمان عليه السلام نسبت داده است .
و نيز يك سرى از آنها مرسل و مرفوعه است و مشكل سندى دارد ، همانند روايتى را كه فضل بن شاذان مرفوعاً از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه حضرت فرمود:يقتل القائم عليه السلام حتى يبلغ السوق . فيقول به رجل من ولد ابيه ...(1188) ؛((حضرت قائم عليه السلام آن قدر از انسان ها را مى كشد كه تا ساق پا را خون فرا مى گيرد تا آنكه شخصى از فرزندان پدرش به او اعتراض شديد مى كند ...)).
البته همچنان كه اشاره شد اين حديث مرفوعه بوده و مشكل سندى دارد و از طرفى محتوا و دلالتش ناتمام است ، زيرا ممكن است كه سوق كه در روايت آمده مقصود از آن نام شهر يا محلى همانند((سوق الاهواز))باشد خصوصا آنكه در حديث مذكور سخن از خون به ميان نيامده است . لذا چنين به نظر مى رسد كه سوق محل و مكان مخصوص باشد.
و نيز برخى از روايات به جهات ديگرى ضعف سند دارد: در روايتى از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمود:((... و به حدى از ظالمان را خواهد كشت كه جاهلان مى گويند اگر اين مرد از ذريه محمد بود ترحم مى كرد)).
ولى اين روايت از حيث سند مورد اشكال است ؛ زيرا در سند آن احمد بن عثمان آدمى است كه مجهول مى باشد. (1189)
زر بن حبيش مى گويد: از على عليه السلام شنيدم كه مى فرمود:((خداوند به واسطه مردى از ما فتنه ها و آشوب ها را برطرف مى سازد و آنان فتنه گران را خوار و ذليل مى گرداند و بر آنان جز شمشير وارد نمى كند. شمشير بر دوش نهاده و هشت ماه به شدت مبارزه مى كند تا اينكه مى گويند: به خدا سوگند اين از فرزندان فاطمه نيست ، اگر از فرزندان فاطمه بود به ما رحم مى كرد)).
و از عيسى بن خشاب نقل شده كه به امام حسين بن على عليه السلام عرض كردم : آيا شما صاحب اين امر هستيد؟ فرمود:لا ولكن صاحب الامر الطريد الشريد الموتور بابيه المكنى بعمه يضع سيفه على عاتقه ثمانية اشهر(1190) ؛((خير ولى صاحب امر ، رانده شده ، دور افتاده ، خونخواه پدرش و داراى كنيه عمويش مى باشد. شمشيرش را هشت ماه بر دوش خود مى نهد.))
و از ابو بصير نقل شده كه فرمود: شنيدم كه امام باقر عليه السلام مى فرمود:يضع السيف على عاتقه ثمانية اشهر هرجا هرجا حتى يرضى الله . فقلت : فكيف يعلم رضى الله ؟ قال يلقى الله فى قلبه الرحمة ...(1191) ؛((شمشير را هشت ماه بر دوش خود مى نهد و به شدت مبارزه مى كند تا اينكه خداوند راضى شود. عرض كردم : چگونه رضايت خدا را مى داند؟ فرمود: خداوند در دل ايشان رحمت قرار مى دهد.))
اين روايات از حيث سند ضعيف هستند زيرا در سند اول و دوم عمر بن قيس و عيسى بن خشاب وجود دارند كه هر دو مجعولند.
و در سند روايت سوم ابن ابى حمزه واقع شده كه او هم مورد تضعيف قرار گرفته است .
از طرفى ديگر ممكن است كه مقصود از اين احاديث ، مدت عمليات تهاجمى لشكريان حضرت باشد كه در طول هشت ماه ادامه مى يابد.
اين نكته نيز قابل توجه است كه كارى بس عظيم كه حضرت انجام مى دهد يعنى همان گسترش حكومت عدل جهانى در سطح كره روى زمين اقتضاى چنين قتل و كشتارى گر چه در حدى محدود را دارد ، زيرا با قيام حضرت هرگز ستمگران ساكت نخواهند بود ولى اين كشتارها را در مقابل قيام ها و نهضت هاى ديگر كه ملاحظه مى كنيم چندان قابل توجه نيست .

1185- كمال الدين ، ج 2 ، ص 655 و 656 ، باب 57 ، ح 29.
1186- الغيبة ، نعمانى ، ص 274 ، باب 14 ، ح 54.
1187- كمال الدين ، ج 2 ، ص 655 ، باب 57 ، ح 27.
1188- بحارالانوار ، ج 52 ، ص 387 ، باب 27 ، ح 203.
1189- مستدرك علم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 365.
1190- كمال الدين ، ج 1 ، ص 318 ، باب 30 ، ح 5.
1191- الغيبة ، نعمانى ، ص 164.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن