450 : اينكه امام زمان عليه السلام هنگام ظهور بر عرب شديد است به چه معنا است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ابتدای ظهور
در غالب رواياتى كه در آن سخن از سنت جديد ، قضاوت جديد ، امر جديد و كتاب جديد به ميان آمده اين تعبير به چشم مى خورد:على العرب شديد، معناى اين جمله چيست ؟
پاسخ : آنچه به ذهن مى آيد - و العلم عند الله تعالى - اينكه : حضرت مهدى عليه السلام قيام خود را از مكه كه سرزمين عرب است شروع خواهد كرد. حضرت با برنامه اى اصلاحى و توسعه همه جانبه مقصد و مرام خويش را به پيش خواهد برد. طبيعى است كه پياده كردن اين برنامه ها با مشكلات فراوانى همراه است ، درگيرى با سفيانى ها و دجال ها و ديگر منحرفان كه با برنامه هاى حضرت به مقابله بر خواهند خاست در همين منطقه خواهد بود. طبيعى است كه با چنين شرايطى برنامه حضرت در عصر سختى پياده خواهد شد. لذا عرب سختى هاى فراوانى از آن خواهد كشيد گر چه امام زمان عليه السلام از امكانات اعجازى نيز استفاده و بهره خواهند برد. شاهد اين معنا اينكه در برخى از روايات ذيل جملهعلى العرب شديدچنين آمده است :ويل للعرب من شر قد اقترب(1197) يعنى واى بر عرب از شرى كه بر او نزديك شده است . و اين ممكن است كه به جهت اظهار ترحم بر آنها باشد.

1197- بحارالانوار ، ج 52 ، ص 294 ، ح 42.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن