455 : زندگانى حضرت عيسى عليه السلام بعد از نزول چه مقدار است ؟

موعود شناسی وپاسخ به شبهات – پیرامون ابتدای ظهور
از برخى روايات استفاده مى شود حضرت عيسى بعد از نزول به زمين چهل سال عمر مى كند و در اين مدت ازدواج كرده ، بعد از رحلت مسلمانان بر او نماز مى گزارند:
1- ابو هريره در حديثى از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:((.. او - مسيح - چهل سال در روى زمين مكث خواهد كرد و بعد از وفاتش مسلمانان بر او نماز مى گزارند)). (1208)
عبد الله بن عمر از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود:((عيسى بن مريم به زمين فرود مى آيد و ازدواج مى كند و فرزنددار مى شود)). (1209)

1208- مسند احمد ، ج 2 ، ص 406؛ سنن ابى داوود ، ج 2 ، ص 319.
1209- المنتظم ، ج 2 ، ص 39.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن