465 : چه كسانى با حضرت مهدى عليه السلام بيعت خواهند كرد؟

موعود شناسی و پاسخ به  شبهات – پیرامون امام مهدی علیه السلام
كسانى كه با حضرت بيعت خواهند كرد به ترتيب عبارت اند از:
1- جبرئيل امين عليه السلام .
2- اصحاب خاص حضرت .
3- اصحاب عام حضرت .
4- كسانى كه در مكه حاضر بوده و به او و دعوتش اعتماد و اطمينان پيدا مى كنند.

منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن