466 : امام زمان عليه السلام با اصحاب خود بر سر چه اصولى پيمان مى بندد؟

موعود شناسی و پاسخ به  شبهات – پیرامون امام مهدی علیه السلام
از برنامه ها و روش هاى امام مهدى عليه السلام پيمان گيرى از ياران خويش است . پيمان و بيعت در جامعه اسلامى از آغاز تشكيل حاكميت اسلام رسم شده و پايه گذارى نخستين مركزيت و حكومت اسلامى به دست مبارك پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با آيين بيعت و پيمان گرفتن از يكايك مردم همراه بود.
امام مهدى عليه السلام نيز چون نياكان خويش از يارانش بيعت مى گيرد و با آنان پيمان مى بندد. پيمان امام بر سر اصولى است كه راه و رسم و شيوه و روش امام را در حكومت تبيين مى كند.
امام على عليه السلام مى فرمايد:((همانا قائم با يارانش پيمان مى بندد و از آنان بيعت مى گيرد كه : مسلمانى را دشنام ندهند ... حريمى را هتك نكنند ، به خانه اى هجوم نبرند ، كسى را به ناحق نزنند ، طلا و نقره گنج نكنند ، همچنين گندم و جو اندوخته نسازند. مال يتيمان را نخورند ... لباس خز و حرير نپوشند. كمر بند زرين نبندند ... در امور معاش به اندك بسنده كنند ... لباس درشت بپوشند و صورت بر خاك بگذارند ... و در راه خدا به جهادى شايسته دست يازند.
خود (امام ) نيز متعهد مى شد كه از همان راهى كه آنان مى روند برود ، و چون آنان لباس بپوشد و بر مركوبى مانند مركوب آنان سوار شود و چنان باشد كه آنان هستند. به اندك بسنده كند ، و زمين را با يارى خداى دادگرى پركند پس از آنكه از ستم پر شده باشد ... و صاحب و دربانى نگمارد)). (1224)

1224- منتخب الاثر ، ص 469.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن