471 : وزيران دولت حضرت مهدى عليه السلام غالبا از چه قشرى هستند؟

موعود شناسی و پاسخ به  شبهات – پیرامون امام مهدی علیه السلام
مطابق برخى از روايات وزيران دولت حضرت مهدى عليه السلام از قشر جوان هستند ، گر چه تعداد قليلى از پيرمردان نيز در ميان آنها وجود دارد.
ابو يحيى حكيم بن سعيد مى گويد: از على عليه السلام شنيدم كه مى فرمود:ان اصحاب القائم شباب لا كهول فيهم الا كالكحل فى العين ، اءو كالملح فى الزاد و اءقل الزا الملح(1233) ؛((همانا اصحاب قائم جوان اند هرگز در ميان آنها پيرمرد وجود ندارد مگر به مانند سرمه در چشم ، يا همانند نمك در توشه و كمترين توشه نمك است .))

1233- الغيبة ، طوسى ، ص 284؛ الغيبة ، نعمانى ، ص 315.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن