478 : در عصر ظهور كدامين مذهب حاكم است ؟

موعود شناسی و پاسخ به شبهات – پیرامون تاریخ بعد از ظهور
شكى نيست كه اسلام آخرين دين بشر از جانب خداوند متعال است . لذا خداوند متعال پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را به عنوان((خاتم النبيين))توصيف كرده ، آن حضرت نيز تصريح به اين نموده كه بعد از خود پيامبرى ديگر نخواهد بود. لكن سؤ ال اين است كه از بين مذاهب موجود كدامين مذهب از مذاهب اسلامى به اجرا در خواهد آمد؟
پاسخ : مطابق آيات و روايات فراوان دين حاكم در عصر ظهور دين اسلام است (1248) ، ولى با ضميمه كردن اين آيات به آيه اكمال پى مى بريم كه مذهب رايج در عصر ظهور همان مذهب تشيع است .
خداوند متعال مى فرمايد:اليوم اكلملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا(1249) ؛((امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين [جاودان ] شما پذيرفتم .))
در آن روز چه اتفاق افتاده است كه خداوند به سبب آن دين خود را بر مردم كامل كرده و نعمت را بر آنان تمام نموده است و اسلام را همراه با آن پذيرفته است ؟ كليد فهم اين سؤال ها بررسى شان نزول آيه و روشن شدن مصدق كلمه((اليوم))در آيه شريفه است .
با مراجعه به روايات و بيان مفسرين در ذيل آيه فوق پى مى بريم كه شان نزول آيه قضيه اى است كه در غدير خم روز هيجدهم ذى حجه اتفاق افتاده است . در آن روز پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دست حضرت على عليه السلام را بلند كرده و او را به عنوان امام و خليفه و جانشين بعد از خود معرفى كرده است . پس دين مرضى خداوند در عصر ظهور كه بر همه اديان غالب خواهد شد همان دينى است كه در مذاهب تشيع يعنى پيروى از امام على عليه السلام و يازده امام معصوم از فرزندان او متبلور شده است .
لذا خداوند متعال در سوره نور مى فرمايد:... و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ...(1250) ؛((و دينى را كه براى آنها پسنديده است پياده خواهد نمود.))
اين دين پسنديده همان دينى است كه در روز غدير خم با خط ولايت مستدام است .

1248- سوره توبه ، آيه 33.
1249- سوره مائده ، آيه 3.
1250- سوره نور ، آيه 55.
منبع  : کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات
نویسنده : علی اصغر رضوانی

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت کنید. ایمیل:

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن